školní rok - 2016/2017


Veselá věda na naší škole - www.veselaveda.cz

Vážení rodiče, 
naši školu oslovila nezisková organizace Veselá věda s cílem zajistit pro děti z 1. stupně kroužek zábavných vědeckých pokusů. 
Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.
Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám. 
Přesné informace o času a místě konání kroužku budou uveřejněny na webových stránkách Veselé vědy. Více informací tedy na www.veselaveda.cz, kde bude v online přihláška i pro děti z naší školy. Pro lepší představu o náplni kroužků posíláme jeden z jednodušších pokusů, který Veselá věda poskytuje dětem a rodičům na "domácí bádání".