školní rok - 2016/2017


Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

V rámci projektu Dopravní výchova se žáci z 2.A vydali 19.6. na kolech na Pelestrov. Trasa vedla především lesními a polními cestami a také po cyklostezce. Příjemná byla zastávka v Pelestrovské hospůdce. Dětem se cyklovýlet velmi líbil. Poděkování patří i rodičům - panu Burdovi, panu Čáslavskému a panu Drašnarovi.