školní rok - 2016/2017


Sběr papíru

Dne 28. 4. 2017 se pro žáky i zaměstnance základní školy uskutečnil hromadný sběr starých novin a časopisů. Dva kontejnery jsme plně naplnil a vybrali dle žáků 6 tun papíru, což odpovídá 26,7 kg na žáka. 

Děkuji všem zúčastněným za to, že jim naše příroda a prostředí nejsou lhostejné.