školní rok - 2016/2017


Už jsem čtenář

Knížka pro prvňáčka Dne 22. 5. 2017 se konalo v sále Staré radnice slavnostní zakončení celoročního projektu: "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". Prvňáčci si po celoročním projektu ve spolupráci s KKV připravili vystoupení v sále staré Radnice a projekt zakončili závěrečným úkolem (vylosování písmena a přečtení věty) a tím splnili poslední zkoušku a získali nejen knihu pro prvňáčka. Děkujeme tímto KKV!