školní rok - 2016/2017


Běh naděje - 9. 9. 2016

Pravidelně každým rokem se žáci a učitelé naší školy zapojují do Běhu naděje. Nebylo tomu jinak ani letos. Na trasu vyrazili žáci i učitelé 1. - 5. ročníku a přípravná třída ZŠ Nuselská. Těší nás, že jsme i my přispěli dobré věci, neboť veškeré peníze získané na této akci jsou věnovány na výzkum léčby rakoviny. Součástí Běhu naděje byly i ukázky červeného kříže, v rámci oslav Světového dne první pomoci, s nácvikem resuscitace.