školní rok - 2013/2014


Divadýlko Mrak

Dne 26. září navštívili žáci přípravné a třetí třídy pohádku Divadýlka Mrak - Vodnická pohádka.
Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále a zabydlel se i se svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou v klidné tůňce v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka, proto, aby v něm našla, podle pověstí, zakopaný poklad… 
Do starého, polorozbořeného, opuštěného mlýna, se nastěhuje zlá a lakotná mlynářka, která je rozhodnutá, tam najít, podle pověstí zakopaný poklad. Vodník Šplouch, odmítne topit lidi a tak neodevzdává dušičky - vodnickému králi – před jeho trestem utíká i se svojí vdavek-chtivou dcerou Běličkou na bezpečné místo. Své útočiště najdou v poklidné tůňce, pod starou vrbou, u mlýna, v Čechách. Šplouch zpočátku splní mlynářce všechna přání, ta se, ale mění na povely, a když jednou dostane rozkaz, aby zneužil své vodnické znalosti ve prospěch její hamižnosti, strašlivě se rozzlobí a rozhodne se ji začarovat. Lstivá selka je rychlejší a jeho vlastním kouzelným proutkem, promění vodníka v žabáka…novým pomocníkem ve mlýně se stane vandrovní Pepa, který se zakouká do Běličky… A co se stane, když do mlýna připluje sám vodnický král i s celou rybí družinou a požádá Běličku o ploutvičku? Zůstane už na věky věků vodník Šplouch v žabí podobě? Najde mlynářka ukrytý poklad ? Bude za svoji hamižnost potrestaná?