školní rok - 2011/2012


Kroměříž

V pátek 18. 11. 2011 proběhla na naší škole vzájemná hospitace 26 pedagogů ze ZŠ Zachar z Kroměříže. Hosté si prohlédli areál školy a seznámili se s prací učitelů i žáků naší školy. Zaujaly je moderní učebny jazyků, počítačová učebna, vybavení multimediální učebny, školní kuchyňky a dílen.V rámci hospitací se mohli seznámit s moderními vyučovacími metodami, které se na naší škole používají. Kolegové byli nadšeni prací učitelů na 1. stupni v centrech, prací s interaktivní tabulí, výstupy z volitelného předmětu Multimediální výchova na 2. stupni, prací v přípravné třídě, školní družině a školním klubu. Na jaře 2012 se těšíme na další setkání, tentokrát v Kroměříži.