školní rok - 2011/2012


Šipkovaná aneb poklad kapitána Contiho

V úterý 26.června 2012 jsme pro naše žáky uspořádali projektový den Šipkovaná. Formou oblíbené hry se žáci vydali od budovy naší školy až do nedalekého Vlkovska. Chůze podle značek z přírodnin, plnění připravených úkolů na stanovištích a pobyt v přírodě prověřil mnohé z nás. Doufáme, že ke konci školního roku jsme se dobře bavili, zasoutěžili si a prokázali znalosti nad zajímavými úkoly. Poděkování patří i našim deváťákům.
Věříme, že hra Šipkovaná nás posunula až do prázdnin. Krásné prázdniny všem !
chrbiv