školní rok - 2011/2012


ZŠ Zachar - Kroměříž

Ve středu 2. května 2012 se vypravilo 27 pedagogických pracovníků naší školy do moravského města Kroměříže. Zde jsme navštívili ZŠ Zachar, kde jsme se blíže seznámili s chodem školy a s prací zdejších vyučujících, vychovatelů a dalších pracovníků. Školou nás provedla sympatická pani ředitelka Mgr. Petra Fečková. Načerpali jsme zde mnoho inspirace a přesvědčili se o tom, že v dnešní době tíží základní školy obdobné problémy. Jsme rádi, že nás k sobě pozvali a věříme, že i nadále zůstanou naše školy v kontaktu a že i v budoucnu budeme čerpat ze vzájemných hospitací.
A neboť jsme se ocitli ve městě bohatém na kulturní a historické památky, nemohli jsme nenavštívit zdejší zámecký areál a zahrady, které se řadí mezi památky UNESCO.