školní rok - 2010/2011


Další akce v PT

Přípravná třída potkala na obchůzkách po okolí školy i dopravní prostředky, mezi které patří i traktor. PT začala již v měsíci září navštěvovat předplavecký kurz.