školní rok - 2010/2011


Květen v PT

S pí. Lipenskou "Kykyryký - dobrý den" 10. 5. 2011

a s "trucky"

Zapojujeme se do celoškolního projektu 27. 5. 2011