školní rok - 2007/2008 - CVIČENÍ V PŘÍRODĚ


CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

Ve středu 25.června 2008 se na naší škole jako vždy na konci školního roku uskutečnilo cvičení v přírodě. Děti z prvního stupně strávily část dne na koupališti, neboť den byl na pobyt u vody jako stvořený, některé třídy doplnily program o první pomoc raněným zaměřenou především na záchranu topících se. Tato akce proběhla díky paní Vojtěchové, která si přizvala děvčata z našeho zdravotního kroužku. Žáci II.stupně plnili úkoly na pěti stanovištích – opičí dráha, hod granátem, zdravověda ( zde měly hlavní slovo Markéta Buráňová a Aneta Fikarová ze 6.A, členky zdravotního kroužku), topografie a střelba ze vzduchovky. Všichni žáci pak zakončili dopolední zážitky vycházkou do přírody (např.6.A a 6.B zamířily do Lázničkovy stráně, kde si žáci připomněli oběti 2.světové války). Dobrý oběd po návratu do školy chutnal všem. 
Ve čtvrtek se většina tříd zaměřila na činnosti, které souvisejí s ukončením školního roku – odevzdat učebnice a uklidit třídy a šatnové skříňky. Pátek přinesl očekávaný konec školního roku spojený s předáváním vysvědčení a přáním krásných, příjemně prožitých prázdninových dnů.