školní rok - 2007/2008 - DIVADELNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


DIVADELNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 23.června 2008 připravili pro žáky 5.-7.tříd jejich spolužáci z 8.A divadelní představení HAMLET. Shakespearovo dílo si sami vybrali , jejich učitelka českého jazyka Zdeňka Herinková pro ně zpracovala scénář a společně představení nacvičili. V hodinách výtvarné výchovy namalovali kulisy, kde se dalo, sehnali vhodné kostýmy, nalíčili se a ani nevadilo, když děvčata hrála mužské role, neboť chlapců se nedostávalo. Na představení se podílela celá třída a byli všichni velmi potěšeni pochvalou od paní ředitelky. A samozřejmě i potlesk diváků byl odměnou za jejich práci. 
Na ukončení školního roku se podíleli i členové volitelného předmětu Dramatická výchova, žáci 6.A a 6.B, kteří s paní učitelkou Lenkou Jirákovou nastudovali pro 1.-6.třídy pohádku Sůl nad zlato, kterou s úspěchem předvedli 24. června 2008.