školní družina - 2014/2015


Keramický kroužek

Práce s keramickou hlínou je pro nás vlastně práce se zemí… Pozorujeme ji na jaře, kdy v ní hučí život, síla zrození jej tlačí ven každým kvítkem sněženky, stéblem trávy a mízou ženoucí se z hloubi kořene až do pupence. Pak v létě, kdy je horká a úrodná, pukající žárem slunce.

K podzimu plná úlevy a radosti z dozrálého plodu a v zimě - ztuhlá, spící, je blízko smrti…
A pak zas jaro!
Je to úžasný koloběh. Kolo a běh života samotného.
Něžné dotýkání, mazlení, modelování a válení. Tvrdnutí a rozpouštění, hnětení, máčení a vysychání. Poddajnost i vzdor, svéhlavost i křehkost.Tíha a chlad i vřelost a vstřícnost…
A pak cesta ohněm k pevnější a odolnější formě.

To vše je ,, práce“ s keramickou hmotou, s hlínou, která nese v sobě tolik života.
Je to hraní a objevování, věčné přibližování se životu samotnému. Stávání se stvořitelem při pocitu oživlé hmoty v rukou. Poznání, že lidské ruce mohou vytvořit cokoli, stačí se rozhodnout a odložit strach a kontrolu.
Keramický kroužek vedou dvě vychovatelky ze školních družin, které se s dětmi schází každé pondělí od 15 hodin. Činnost kroužku je přizpůsobena věku, zkušenostem a manuální zručnosti dětí.
Kroužek má již na škole mnohaletou tradici. Je určen převážně žákům 1. stupně ZŠ, mohou jej však navštěvovat i žáci 2. stupně.
Navštěvují ho děti, které mají nejenom velice šikovné ruce a hodně trpělivosti, ale i spoustu zajímavých nápadů.

Postup při práci v keramické dílně

Příprava pomůcek ( podložka, nářadí, keramická hlína) 
Upozornění na bezpečnost 
Výtvarný návrh výrobku ( papír, tužka, modelovací hmota)
Zpracování návrhu ( keramická hlína)

Vysychání výrobku ( volně na policích)Vkládání vyschlých výrobků do pece

GlazováníVkládání glazovaných výrobků do pece

Cílem kroužku je naučit základním znalostem a řemeslným dovednostem, dát možnost k rozvoji citu pro materiál, umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie a podpořit kladný vztah k výtvarnému umění.

Náplní kroužku je tvoření z hlíny - práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, práce s formou a pracování s glazurami. Ti větší si osvojují základy práce na hrnčířském kruhu.
Děti se zde učí zejména základy práce s hlínou od jednodušších postupů až k těm složitějším- modelování z ruky, práce s hliněnými válečky i s plátem, prořezávaná keramika, figurky zvířat i lidí, kombinování keramiky se sklem, korálky apod. 
Současně se žáci učí organizovat pracovní prostor a udržovat pořádek. Jsou vedeni ke kreativnímu myšlení, pečlivosti a sebekázni, aby svůj výrobek vytvořili co nejlépe.

Výhodou práce v keramické dílně je i možnost prezentace svého výrobku ostatním. Děti vytvářejí hodnoty, uvědomují si, že za výsledkem práce stojí jejich snaha a píle, že každou věc musí někdo vyrobit, že má určitou cenu a funkci.

Největší odměnou je pokud se výrobek povede a děti si ho odnesou domů. 

Odpoledne plné her
Školní družiny děkují školnímu klubu za krásné odpoledne plné her, které bylo zakončeno sladkou odměnou.

Karneval

keramika

Hádej, hádej, co je to?
Malujeme písničky, básničky, pohádky ve školní družině.

Karneval

Keramický kroužek
Nová výzdoba v Novém roce

Vánoce ve školní družině

S blížícími se svátky je také spojeno mnoho společenských událostí - besídky, vánoční posezení, zpívání koled. I my v naší školní družině jsme uspořádali Vánoční nadechnutí. Přišel mezi nás náš bývalý žák Marek Vítů s akordeonem a tak i u nás panovala příjemná vánoční nálada. Zpívali jsme koledy a soutěžili.
Jak se nám vše dařilo si můžete prohlédnout ve fotogalerii. My z celé akce máme velkou radost a moc se těšíme, až se zase takto při nějaké příležitosti setkáme. Nejpozději zase za rok. 
Marečku děkujeme!

Sněhuláčci z družiny

Jedna koule, druhá, třetí
co ještě přidáme děti?
Hrnec, mrkev, košťátko
a už tu máme sněhulátko.

Přesně takto probíhala výroba tří sněhuláků ve školních družinách pro soutěž, kterou vyhlásily pobočky krajské knihovny: „O nejhezčího sněhuláčka“. Jak se nám to povedlo, můžete posoudit na fotografiích. Pokud byste se chtěli osobně setkat s našimi sněhuláky, budou vystaveni na pobočkách krajské knihovny a později i ve vestibulu staré radnice. Doufáme, že se těšíte stejně jako my. 
                                                                                        Kolektiv pracovníků s dětmi ze školní družiny 


školní družina A


školní družina B


školní družina C

Podzim ve školní družině

Nový školní rok v družině