školní družina - 2013/2014


Šikula

KERAMICKÝ KROUŽEK

Keramický kroužek na naší škole má dlouholetou tradici.
Navštěvují ho děti, které mají nejenom velice šikovné ruce a hodně trpělivosti, ale i spoustu zajímavých nápadů.
Scházejí se každé pondělí od 15 hodin.
Tvoří z hlíny, učí se pracovat s glazurami. Vytvářejí nejrůznější dárky pro rodiče nebo pro sebe. Naučí se mnoha dovednostem, zapojují svou fantazii a každé dílko je originálem. Náplní hodin je tvoření z hlíny - práce se šablonou,vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, zdobení glazurami a ti větší si osvojují základy práce na hrnčířském kruhu. Současně se žáci učí organizovat pracovní prostor a udržovat pořádek. Jsou vedeni ke kreativnímu myšlení, pečlivosti a sebekázni, aby svůj výrobek vytvořili co nejlépe.
Největší odměnou je pokud se výrobek povede a děti si ho odnesou domů.

MDD 1.červen 

- svátek dětí, slavený od 1950. Jeho cílem je mobilizovat veřejné mínění na celém světě zvláště k zabezpečení práva dětí na život v míru, k všestranné péči o jejich zdraví a normální vývoj v podmínkách svobody.
Děti slaví svůj svátek různými hrami, soutěžemi a spoustou veselí a určitě rádi jedou s rodiči na pěkný výlet nebo uspořádají dětskou párty.
Ani v naší ŠD jsme na děti nezapomněli a připravili jsme pro ně zábavné odpoledne. 
Za soutěže byly děti odměněny sladkostmi, přesto se ale těšily ještě na pondělní odpoledne.
Přišel za námi náš milý a známý host pan Pavel Lutner, aby nám zpříjemnil další odpoledne.
Jeho hudební program obsahoval písničky, hádanky, kvízy. Zpívaly všechny děti i vychovatelky s velkým nadšením za doprovodu znělé kytary a rytmických nástrojů.
Pan Lutner nás navštěvuje každým rokem a my se na něj vždycky těšíme! 
I letos nám s ním bylo fajn. Zaslouží si náš upřímný dík a už dnes se těšíme na další společná setkání.

Motto: Karel Čapek
Naše děti mají ručičky
a ty musejí stále něco dělat.

Naše děti mají nožičky
a ty chvilku nepostojí.

A kromě tělíček mají naše děti 
také hlavičky, které myslí, povídají,
dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé…..

K Vánocům patří koledy, rozsvícený stromeček, cukroví a hlavně otevřená lidská srdce.

Ve čtvrtek před vánočními prázdninami přišel mezi nás již tradičně do ŠD žák naší školy ( 9. třídy ) Marek Vítů. Hrálo se na akordeon, zpívalo a soutěžilo. Odpoledne se nám vydařilo a přineslo alespoň trochu vánoční nálady a klidu pro každého z posluchačů. 

Dík si zaslouží všichni zpěváci a hlavně hráči - Matyáš ( žák 2. třídy ), společně s Markem.

Kluci děkujeme, bylo nám s vámi fajn!

Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.
Děti jak stromeček, oči jak korálky,
copak nám Ježíšek přinese za dárky?
Byť by byl maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

Vánoce plné kouzel, splněných přání a milých překvapení
přejí Vám i Vašim dětem vychovatelky ŠD.

Šikula