školní družina


 

Informace ke školní družině při ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Provoz ŠD je zajištěn od 6.15 do 7.50 a od 11.55 do 17.00 hodin.

Telefonické spojení: 723 916 302

Poplatek za ŠD je pro všechny děti: 150 Kč měsíčně platí se složenkami, které děti od vychovatelek ŠD obdrží (září – prosinec splatnost do 30. 11. 2018, leden – červen splatnost do 31. 3. 2019).

Ranní a konečná družina od 15:00 hodin je zajištěna dle rozpisu.

 

 

6:15 – 7:50 hod.

Ranní ŠD

7:00 – 7:50 hod.

2. Ranní ŠD

15:00 – 17:00 hod.

Konečná ŠD

Pondělí

A

 

A

Úterý

B

C

B

Středa

B

 

A

Čtvrtek

A

C

B

Pátek

A

 

B

      ŠD A – 2. podlaží, ŠD B – 3. podlaží, ŠD C – 2. podlaží

 

V úterý a ve čtvrtek funguje od 7:00 - 8:00 hodin druhá ranní družina. Od 7:00 hodin prosím zvoňte v tyto dny na ŠD C.

Od zaří 2018 funguje nové oddělení školní družiny D, které je od 12:00 – 15:00 hodin ve II. podlaží a je určeno pro žáky I. B a přípravné třídy. Pro vstup do školy prosím použijte zvonek školní družiny C.

Co nabízí na
še školní družina:
·         příjemné, podnětné a bezpečné klima
·         individuální přístup k dětem
·         zájmové vzdělávání formou vzdělávacích a spontánních činností, hrou, učením a individuální prací
·         možnost odpočinku a relaxace
·         vedení dětí k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času
·         uplatňování základních pravidel v kolektivu – respekt, naslouchání, vzájemná pomoc, otevřená komunikace,  spravedlivé řešení konfliktů a týmová spolupráce. 
·         posilování schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dětí
·         zajištění pitného režimu po celou dobu provozu ŠD

naše ŠD je „otevřená“ všem

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

Poslání
školní družiny
- ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
- zabezpečuje zájmové, odpočinkové a relaxační činnosti žáků
- prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času

Ke spojování
činností jednotlivých oddělení dochází za těchto podmínek:
- v době od 6.15 do 7.50 a od 15.00 do 17.00 hodin
- v době celodružinových akcích (společné akce ŠD, výlety, soutěže, exkurze, návštěvy divadel, kina, výstav apod.)
- v době nepřítomnosti vychovatelky, či malém počtu žáků v oddělení
- v době nabízených zájmových činností (kroužků jednotlivých oddělení)

Seznam potřebných věcí do ŠD
- vhodné převlečení pro pobyt venku v igelitové nebo jiné tašce
- papírové kapesníky

Prosíme rodiče, aby všechny věci měly děti podepsané.

Pitný režim ve ŠD je zajištěn po celou dobu provozu. Děti si mohou nosit i vlastní pití. Pro děti, které jsou ve školní družině do odpoledních hodin by bylo vhodné, aby měly s sebou svačinu. Z hygienických důvodů rodiče nevstupují do prostor školní družiny.

Při vstupu do školy bude třeba zazvonit na příslušnou vychovatelkou, která zajistí vstup rodiče do školy, který předá žáka do družiny či ho vyzvedne. Bližší informace o používání zvonku jsou na hlavních dveřích budovy. 

Případné změny docházky dítěte žádejte pouze písemně se svým podpisem a datem, NE TELEFONICKY! Veškeré změny hlaste paní vychovatelce neprodleně. Děkujeme.

 

   

 

Informace k zájmovým kroužkům pro školní rok 2018/2019

Zájmové kroužky otevřeny v rámci školní družiny:

1. Keramika
·         termín konání: pondělí 15:00 – 17:00 hodin (keramická dílna)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 15 let (přípravná třída – 9. třída)
·         termín konání: středa 15:00 – 17:00 hodin (keramická dílna)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 15 let (přípravná třída – 9. třída)

2. Výtvarný kroužek – Malý umělec
·         termín: čtvrtek 15:00 – 17:00 (ŠD C)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)

3. Míčové hry
·         termín konání: čtvrtek 15:00 – 16:30 hodin (velká tělocvična)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)

4. Šikula
·         termín konání: úterý 15:00 – 17:00 hodin (oddělení ŠD A)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 7 – 10 let (1. třída – 5. třída)

5. Začínáme tančit
·         termín: pátek 12:00 – 13:00 (taneční sálek)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 8 let (přípravná třída – 3. třída)

Další zájmové kroužky:

1. Hudební klub (skupinové hraní na kytaru, flétnu a ukulele)
·         termín konání: pondělí 13:00 – 14:00 hodin (Mgr. Pavel Lutner)
·         určen pro dívky a chlapce od 1. – 9. třídy
·         poplatek: 600 korun za pololetí

·         termín konání: úterý 13:30 – 14:30 hodin (Mgr. Pavel Lutner)
·         určen pro dívky a chlapce od 1. - 9. třídy
·         poplatek: 600 korun za pololetí

·         termín konání: čtvrtek 13:00 – 14:00 hodin (Mgr. Pavel Lutner)
·         určen pro dívky a chlapce od 1. - 9. třídy
·         poplatek: 600 korun za pololetí

V týdnu od 10. – 14. září bude probíhat akce s názvem „Týden otevřených kroužků“.  Žáci si mohou přijít vyzkoušet daný zájmový kroužek a zjistit více o této činnosti. Na setkání obdrží přihlášku a veškeré informace o zájmovém kroužku. Žáci mohou přijít v doprovodu rodičů, ti kteří zůstanou v odpolední družině, půjdou s příslušnou vychovatelkou.

Pro vstup do školy či vyzvednutí žáka ze zájmového kroužku budou rodiče vpuštěni přes elektronické otevírání dveří, případně zadním vchodem (u tělocvičny).  

Žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, se mohou účastnit zájmových kroužků!!