naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
školní družina


Co nabízí naše školní družina:
Provoz
ŠD je zajištěn od 6.30 do 7.50 a od 11.55 do 17.00 hodin.
Telefonické spojení: 723 916 302
Poplatek za
ŠD je pro všechny děti: 150 Kč měsíčně
platí se složenkami, které děti od vychovatelek ŠD obdrží (září – prosinec splatnost do 31. 10. 2016, leden – červen splatnost do 28. 2. 2017).

Co nabízí naše školní družina:
- příjemné, podnětné a bezpečné klima
- individuální p
řístup k dětem
- zájmové vzdělávání formou vzdělávacích a spontánních činností, hrou, učením, individuální prací a motivačními projekty
- mo
žnost odpočinku a relaxace
- vedení dětí k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času
- různorodost věkových skupiny v oddělení
ňování základních pravidel - respektujeme jeden druhého, nasloucháme a pomáháme si, rozvíjíme schopnost týmové spolupráce, učíme se otevřené komunikaci a řešení problému - netolerujeme násilí, ponižování, posměch – všichni jsme kamarádi!
- posilování schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení d
ětí
štění pitného režimu po celou dobu provozu ŠD

naše ŠD je „otevřená“ všem

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny
- ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
- zabezpečuje zájmovou činnost, odpočinkové a relaxační činnosti žáků
- prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času

Ke spojování činností jednotlivých oddělení dochází za těchto podmínek:
- v době od 6.30 do 7.50 a od 15.00 do 17.00 hodin
- v době celodružinových akcích (společné akce ŠD, výlety, soutěže, exkurze, návštěvy divadel, kina, výstav apod.)
- v dob
ě nepřítomnosti vychovatelky, či malém počtu žáků v oddělení
ě nabízených zájmových činností (kroužků jednotlivých oddělení)

Seznam potřebných věcí do ŠD
- vhodné převlečení pro pobyt venku v igelitové nebo jiné tašce
- papírové kapesníky

Prosíme rodiče, aby všechny věci měly děti podepsané.

Pitný režim ve ŠD je zajištěn po celou dobu provozu. Děti si mohou nosit i vlastní pití. Pro děti, které jsou ve školní družině do odpoledních hodin by bylo vhodné, aby měly s sebou svačinu. Z hygienických důvodů rodiče nevstupují do prostor školní družiny.

Ve školním roce 2016/2017 bude spuštěn nový systém elektronického otevírání dveří. Při vstupu do školy bude třeba zazvonit na příslušnou vychovatelkou, která zajistí vstup rodiče do školy, který předá žáka do družiny či ho vyzvedne. Bližší informace o používání zvonku budou na hlavních dveřích budovy.

Případné změny docházky dítěte žádejte pouze písemně se svým podpisem a datem, NE TELEFONICKY! Děkujeme.  

Informace k zájmovým kroužkům pro školní rok 2016/2017

Zájmové kroužky, které budou otevřeny v rámci školní družiny:

1. Hravé divadlo
·         termín konání: středa 15:00 – 17:00 hodin (oddělení ŠD C)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 7 – 9 let (2. třída – 4. třída)

2. Keramický kroužek
·         termín konání: pondělí 15:00 – 17:30 hodin (keramická dílna)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 5 – 15 let (přípravná třída – 9. třída)

3. Míčové hry
·         termín konání: čtvrtek 15:00 – 16:30 hodin (velká tělocvična)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 5 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)

4. Moderní tanec I.
·         termín konání: čtvrtek 7:00 – 8:00 hodin (malá tělocvična)
·         určen pro dívky ve věku od 5 – 9 let (přípravná třída – 4. třída)

5. Ping Pong
·         termín konání: středa 15:00 – 16:30 hodin (oddělení ŠD B)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 7 – 10 let (2. třída – 5. třída)

6. Šikula
·         termín konání: úterý 15:00 – 17:30 hodin (oddělení ŠD A)
·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 7 – 10 let (2. třída – 5. třída)

V týdnu od 5. – 9. září bude probíhat akce s názvem „Týden otevřených kroužků“.  Žáci si mohou přijít vyzkoušet daný zájmový kroužek a zjistit více o této činnosti. Na setkání obdrží přihlášku a veškeré informace o zájmovém kroužku. Žáci mohou přijít v doprovodu rodičů, ti kteří zůstanou v odpolední družině, půjdou s příslušnou vychovatelkou. Při vyzvednutí žáka z družiny bude rodič vpuštěn do budovy přes elektronické otevírání, na panelu Soukromé umělecké školy vytočí číslo *8000 a vyčká na spojení. Poté mu bude oznámeno, kde se žák nachází a budou mu otevřeny dveře.  

Spojení zájmových útvarů Bubnování hrou a Hravé divadlo
Ke dni 30. 9. 2016 došlo ke spojení dvou zájmových útvarů Bubnování hrou a Hravé divadlo z důvodu malého počtu přihlášených žáků. Pro zachování jednoho zájmového útvaru byli žáci přesunuti do útvaru Hravého divadla, který probíhá vždy každou středu od 15:00 – 17:00 hodin. Zákonní zástupci byli o této skutečnosti informováni. V rámci zájmového útvaru Hravé divadlo bude žákům umožněno používat k činnosti hudební nástroje a dojde k propojení činností obou zájmových útvarů. 
 

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky