dokumentyNávrh rozpočtu na rok 2019 schválený Radou města Havlíčkův Brod č. usnesení 781/18 ze dne 15. 10. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 schválený Radou města Havlíčkův Brod č. usnesení 781/18 ze dne 15. 10. 2018
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola dílnou lidskosti“
Příloha č. 1 - Standardy - ČJ,AJ,M,NJ
Příloha č. 2 - ŠVP - Přípravná třída
Školní vzdělávací program ŠD a ŠK
Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Návrh zprávy o hospodaření rok 2017
Návrh rozpočtu 2018 schválený Radou města Havlíčkův Brod č. usnesení 887/17 ze dne 30. 10. 2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtů školských příspěvkových organizací na rok 2019 a 2020 schválený Radou města Havlíčkův Brod č. usnesení 887/17 ze dne 30.10.2017
ICT plán školy
Výroční zprávy