Nová škola - prodloužení licencí


Vážení učitelé, žáci i rodiče,

velmi si vážíme Vašeho zájmu a doufáme, že Vám naše MIUč+ budou dobře sloužit. 

V posledních dnech jsme zaznamenali nové registrace ve více než tisícinásobném počtu oproti běžnému využívání.

Bohužel v této situaci docházelo k přetížení jak instalovaných, tak online MIUč+. 

Dnes se nám podařilo dokončit servisní zásah, který výrazně navýšil kapacity serveru a optimalizoval správu nových účtů.

Aktuálně tak již můžete bez problémů používat MIUč+ jak v instalovaném programu Media Creator, tak na www.ucebnice-online.cz.