naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
školní jídelna


Školní jídelna při ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240


Telefon: 569 428 291

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Medová 

Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, která v rámci své hlavní činnosti provozuje školní jídelnu pro žáky ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a provozování závodního stravování zaměstnanců ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění.


Mimo tuto hlavní činnost povolil zřizovatel v rámci doplňkové činnosti provozovat hostinskou činnost, která je využívána ke stravování cizích strávníků. Tuto službu využívají důchodci, maminky na mateřské dovolené i ostatní obyvatelé Havlíčkova Brodu.

Ve školní jídelně se stravuje přibližně 350 strávníků z řad žáků a zaměstnanců školy. Odhlášky obědů lze nahlásit do 7.00 hodin ráno určitého dne.
Platba se provádí předem, u cizích strávníků dle dohody na určité období ( týden, 14 dní, měsíc ) nebo dle skladby jídelníčku. Vaří se jeden druh jídla. Jídelní lístek je k dispozici v kanceláři školní jídelny a aktuální týden je vyvěšen v jídelně.

Přístup do školní jídelny je možný vedlejším vchodem – dveře umístěny ve spojovacím krčku mezi pavilony školy. Kancelář školní jídelny je umístěna v zadní části jídelny. 

Činnost a provoz školní jídelny se řídí Provozním řádem školní jídelny a Vnitřním řádem školní jídelny.


 
 

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky