úvodní stránka

aktualityAdopce na dálku
                                                                pokračování...

Mikuláš, čerti a andělé
Nejen žáci prvního stupně nemohli dospat před úterkem 5. 12., kdy po škole chodil Mikuláš s knihou hříchů, několik půvabných andělů a skupina děsivých, ale milých čertů.
                                                                pokračování...

Zahájení Adventu na ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská
Před první adventní nedělí v pátek 1. prosince 2017 byl již po deváté na naší škole uspořádán Adventní večer.
                                                                pokračování...

Úspěšný florbalový listopad
V listopadu proběhlo několik soutěží ve florbale. Jednalo se o soutěže pořádané AŠSK pro žáky druhého stupně a pohár ČFbU pro žáky prvního stupně.
                                                                pokračování...

Výsledky voleb do školské rady ze dne 9. 11. 2017

Dne 9. 11. 2017 byli zvoleni:

Zástupci pedagogů: Mgr. Dolejš Adam
                                   Mgr. Licková Blanka
                                   Mgr. Miroslava Melounová

Zástupci nezletilých žáků: Běhounek Zdeněk, DiS. 
                                   Hertl David
                                   Vencová Lenka


Zástupci zřizovatele jmenovaní Zastupitelstvem Města Havlíčkův Brod č. usnesení 251/17 ze dne 30. 10. 2017:
                                   Ing. Frič Vladimír 
                                   Ing. Mojžyšková Ivana 
                                   Bc. Králová Jana 

Školská rada začíná pracovat od 1. 1. 2018.

Úvodní schůzka školské rady bude svolána nejpozději v lednu 2018.

Přírodovědný Klokan 2017
Stejně jako v uplynulých letech i letos proběhla 11. října vědomostní soutěž pro osmé a deváté ročníky „Přírodovědný Klokan“. 
                                                                pokračování...

První školní den
                                                                pokračování...

PRÁZDNINY - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října – pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny pondělí 26. února – pátek 2. března 2018
Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. března 2018 + státní svátek
Hlavní prázdniny pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018


Informace o možnostech podpory pro žáky

Bovýsek
Opět nás po roce navštívil maskot Bovýsek v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.
                                                                pokračování...

Informace k přijímacímu řízení 2018

Víceleté gymnázium - info pro rodiče

Ocenění žáci ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve školním roce 2016/2017
Slavnostní večer k předávání „Cen města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol“ se uskutečnil dne 28. 11. 2017 od 17 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
                                                                pokračování...

Úspěch na Talentovce 2017
Dne 17. 10. 2017 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Talentovka 2017, která se uskutečnila v prostorách OAaHŠ Havlíčkův Brod.
                                                                pokračování...

Bobřík informatiky
Soutěž, kde žáci z celé republiky online odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
                                                                pokračování...

Cimbálová muzika Réva
Jazz, klasickou hudbu, filmové melodie, lidové písničky i rock to vše dokázala zahrát Cimbálová muzika Réva s typickými lidovými nástroji našim žákům v sále Staré radnice.
                                                                pokračování...

Výtvarný projekt pro Českou spořitelnu
V letošním školním roce, stejně jako v letech předchozích, žáci 2. stupně naší školy připravili v hodinách výtvarné výchovy výzdobu pro interiér České spořitelny v Havlíčkově Brodě.
                                                                pokračování...

projekty

fotogalerie

7. A – Krajská knihovna Vysočiny

Správné stolování

Hory

Třeťáci na plavání

Leden v přípravné třídě

Prevence dětských úrazů ve 3.A

Třeťáci
na výukovém programu Pec nám spadla Krajské knihovny Vysočiny

Vánoční besídka
v 7. A

VOŠ, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Abeceda peněz

Plavecký výcvik

K jako kamarádi

Nádhera
a tajemství baroka

Vánoce devátého ročníku 

Příprava a oslava Vánoc ve 4.A

Listopad
a prosinec 1. A

Zimní pobyt

Předvánoční den

Volba povolání

Chaloupky

Přípravná třída - prosinec

Vánoční besídka
ve 3.A

Vánoční dílna
v Galerii výtvarného umēní v HB - 3.A

Nerosty

Tkaní, dračky
a povídačky

Vánoční dílna
v Galerii Havlíčkův Brod

Výchova k volbě povolání

Miniházená

Maxipes Fík

Chaloupky

Dřevo není jenom do kamen

Přípravná třída - listopad

Ježíšek

3.A na miniházené

Domácí mazlíčci

ŠD Podzim 2017

Pohoda
na "EMKU" - 3.A

Čteme jinak - 3.A

Geomag 3.A

Den otevřených dveří
na havlíčkobrodském gymnáziu

Geomag 6.A

Geomag 4.A

Móda a odívání
na Havlíčkobrodsku

Exkurze v B-Techu

Miniházená

Výtvarná výchova

Bruslení

Proč vlk šišlal?

Výtvarná výchova

Geomag

Miniházená

Dům snů

Knihovnické lekce

Leonka Grohmann oslavila narozeniny

Beseda nad knihou Jakub a Jáchym

Návštěva v ordinaci MUDr. Stehlíkové - základy první pomoci

Bývalý žák naší školy Václav Růžek uspořádal
pro 1. třídy klavírní minikoncert

Stavíme
ze stavebnice ROTO

Stavíme
ze stavebnice Geomag

Halloweenská party ve 3.A

Září a říjen v 1.A

Soutěž Cihla k cihle I. ročník

Dopravní výchova

Galerie

Královský nástroj varhany

Dýňový svět

Říjen v přípravné třídě

3-A - vyrábíme Halloweenské dýně

Třeťáci
v havlíčkobrodské galerii

Třeťáci na bruslení

Exkurze
do společnosti Pleas a.s., návštěva kreativní dílničky 

Beseda s paní Lipenskou o knížce Josefa Lady - Mikeš

Legionář
mezi námi

Podzim

Bruslení

Druháci v září
v knihovně

Na vlastní kůži

Miniházená

Společně v šestce

návštěvník číslo