úvodní stránka

aktuality

Přístup panelovou cestou
ke škole je zakázán
- uzavřeno z důvodu staveniště!

Náš projektový den 100 let od vzniku Československé republiky
V pátek 26. 10. 2018 proběhl na naší škole pro žáky druhého stupně projekt 100 let od vzniku Československé republiky.
                                                                pokračování...

Přírodovědný Klokan 2018
Stejně jako v uplynulých letech i letos proběhla 10. října vědomostní soutěž pro osmé a deváté ročníky „Přírodovědný Klokan“.
                                                                pokračování...

Štafetový závod smíšených štafet
Závodu ve štafetovém běhu, který se konal 17.9.2018u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného sportoviště Na Losích se zúčastnili i žáci naší školy.
                                                                pokračování...


Rekonstrukce základní školy Nuselská

První školní den
                                                                pokračování...

projekty

fotogalerie

Děti do bruslí

Bezpečné chování na ulici v 1. B

Přípravná třída - říjen

Třídní projekt: 100 let od vzniku Československé republiky

Program Zdravá pětka

Září a říjen 2.A

Podzim v 1. B

Zdravá pětka v 1. B

Hrajeme si
s kaštany 1. B

Miniházená - 4. A

Miniházená

Staleté kořeny

Beseda s MP - Moje bezpečí

Barevné náměstí

Basketball

Návštěva školní knihovny

Cvičení v přírodě

Miniházená

Kamínek

Na vlastní kůži
- 6. B

KKV - 4.A
na besedě
se spisovatelkou dětských knih Michaelou Fišarovou

Odvozování slov
v 6. B 

Moje bezpečí v 1. B

Přípravná třída - září

4.A - beseda
s paní Lipenskou: Les a houby

Besip v šestém ročníku

Hodina
s basketbalem
a prvňáčky

Obrana se týká všech

Miniházená
s prvňáčky - 1. B

Prvňáčci poprvé
v knihovně - 1. B

Cvičení v přírodě
s prvňáčky

Čtvrťáci na Cvičení v přírodě

návštěvník číslo