úvodní stránka

aktuality

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, hledá do Přírodovědného centra odbornou pracovnici/odborného pracovníka.
Podrobnosti
ZDE.


Olympiáda v anglickém jazyce
BLAHOPŘEJEME K ÚSPĚCHU 27. února 2019 proběhlo v AZ Centru Havlíčkův Brod okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.
                                                                pokračování...

Recitační soutěž
Dne 22. února 2019 proběhlo na naší škole školní kolo v recitační soutěži.
                                                                pokračování...

My a Emanuel Paul z Indie – Adopce na dálku
Prostřednictvím Diecézní charitativní organizace z Hradce Králové jsme v prosinci 2010 obdrželi nabídku ke spolupráci – finančně podpořit vzdělávání jednoho malého indického chlapce, který se jmenuje Emanuel Paul.
                                                                pokračování...

Okresní kolo olympiády z českého jazyka
V úterý 29. ledna 2019 se v AZ centru Havlíčkův Brod konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce.
                                                                pokračování...

Okresní kolo přeboru škol v šachu HB
                                                                pokračování...

Podpora technických dovedností žáků ZŠ - 2018
Žáci devátého a osmého ročníku Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se 19. listopadu 2018 zúčastnili III. ročníku Soutěže v odborných praktických dovednostech žáků 8. a 9. tříd základních škol pořádané VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, Na Valech 690 s odloučeným pracovištěm v Havlíčkově Brodě (ulice Kyjovská).

                                                                pokračování...

Náš projektový den 100 let od vzniku Československé republiky
V pátek 26. 10. 2018 proběhl na naší škole pro žáky druhého stupně projekt 100 let od vzniku Československé republiky.

video ZDE

                                                                pokračování...

Přírodovědný Klokan 2018
Stejně jako v uplynulých letech i letos proběhla 10. října vědomostní soutěž pro osmé a deváté ročníky „Přírodovědný Klokan“.
                                                                pokračování...

Štafetový závod smíšených štafet
Závodu ve štafetovém běhu, který se konal 17.9.2018u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného sportoviště Na Losích se zúčastnili i žáci naší školy.
                                                                pokračování...


Přístup panelovou cestou
ke škole je zakázán
- uzavřeno z důvodu staveniště!

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2019 - 2020

Přijímací řízení pro víceleté gymnázium
pro školní rok 2019 - 2020

Rekonstrukce základní školy Nuselská

Poznej Vysočinu
Už desátým rokem si mohli žáci druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ověřit své znalosti zejména z oblasti regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, historie, kultury a ochrany životního prostředí.
                                                                pokračování...

Pěvecká soutěž
Dne 15. března 2019 proběhlo na naší škole školní kolo v pěvecké soutěži.
                                                                pokračování...

Školní kolo olympiády v NJ
Na začátku února se na naši škole konalo školní kolo olympiády v německém jazyce osmých a devátých ročníků.
                                                                pokračování...

Okrskové kolo recitační soutěže
Dne 14. 2. 2019 se v AZ Centru Havlíčkův Brod uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže.
                                                                pokračování...

Školní kolo recitační soutěže
Dne 7. 2. 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnili vybraní žáci z šestého a osmého ročníku.
                                                                pokračování...

Pomáháme
V rámci projektu "Pomáháme" jsme i v letošním školním roce uspořádali sbírku s cestou Tří králů od třídy do třídy a celkem jsme vybrali 6618 Kč. Do sbírky přispěla většina dětí i pracovníků školy a nejštědřejšími dárci byli žáci z 1.A s částkou 903 Kč, což je v průměru na žáka 50,20 Kč.
                                                                pokračování...

Mikuláš, čerti a andělé
5. 12. 2018 proběhla na naší škole tradiční Mikulášská besídka, která je každoročně organizována žáky devátého ročníku.
                                                                pokračování...

Adventní čas na ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská
V pátek 30. listopadu 2018 byl již jubilejně desátým rokem na naší škole uspořádán Adventní večer.
                                                                pokračování...

Olympiáda z českého jazyka
Letošní olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 16 žáků z osmé a deváté třídy.
                                                                pokračování...

První školní den
                                                                pokračování...

projekty

fotogalerie

Extremismus
a radikalismus

Výstava Leonardo da Vinci

Únor v přípravné třídě

Kapřík Metlík

Zimní pobyt
v přírodě

Beseda s Janem Opatřilem o knížce Kapřík Metlík
v KKV HB

Beseda s paní Lipenskou z mistní pobočky KKV HB: Masopust

Žabák a cizinec

Deváťáci

Jedlová - únor 2019

Moje bezpečí v 1. B 

Medvídek Kuma

Zimní pobyt
v přírodě - Jedlová

Školní klub - zima

Preventivní program Veselé zoubky 

Člověk a jeho zdraví

6.A - fotografie
z výuky 11.1.2019

Výtvarná výchova - 6. A

Přípravná třída - leden

2.A v městě betlémů Třešti

Návštěva betlémů
v Třešti

Tříkrálová sbírka
ve 2.B

Listopad
a prosinec ve 2.A

Třešť - město Betlémů

Vánoce v 6.A

Učíme se vyjmenovaná slova hravě

Beseda s paní knihovnicí Lipenskou
o betlémech

Projekt Děti
do bruslí

Hadi

ŠD - Zima 2018

Betlém - knihovnická lekce 

Prosinec v 5. A

Total Physical Response (TPR)
a CLIL v 6. B

Vánoce v 6. B

Přípravná třída - prosinec

Zimní pobyt

Hadi

Vánoční pohádky

Zdravá pětka - 6. A

Knihovnická lekce - Vánoce

Advent se sedmáky

Beseda s paní knihovnicí Věrou Lipenskou

Výtvarná soutěž

Vánoční workshop s 1. B

Fotografujeme
v hodinách MV - animace

Pečení martinských rohlíčků

Přípravná třída -
 listopad

Prvňáčci - děti
do bruslí

Pečení martinských rohlíčků

Vystoupení
v Domově důchodců

Turnaj v miniházené

Jak se žije
s hendikepem

I.čtvrtletí závěrečného ročníku 9.A

Využití motivovaných režimů v hodinách MV

Dopravní výchova
ve 4.A

Zdravá pětka - čtvrťáci
se seznamují
se zdravou výživou

Kyberšikana - beseda
s městskou policií

Závislost

Nakupování
se Zdravou 5

Děti do bruslí

Bezpečné chování na ulici v 1. B

návštěvník číslo